امروز سه شنبه 28 آبان 1398
amozesh-khanevadeh.cloob24.com
0

يکي از محورهاي تربيتي، محتواي آن است که بايد به آن توجه کرد. محتواي تربيت است که به متربيان آموخته و از آنان خواسته مي شود ذهن و رفتار خود را با آن تطبيق دهند.

در اسلام، دانش از ارزش وافري برخوردار است و بدين سبب بالبداهة عالِم و جاهل يکسان نيستند، بلکه خداوند مقام دانشمندان را به مراتب والاتر قرار داده است؛ اما اين سخن لزوماً به معناي شايستگيِ هر نوع علم براي تعليم و تعلم و يا جايگاه والاي هر فردِ دانش آموخته نيست.

بنابر دستورهاي ديني، محدوده اي از علوم، خارج از دامنة تعليم و تعلمِ مجاز قرار دارد و نه تنها آموزش آنها رجحاني ندارد، بلکه ياد دادن و ياد گرفتن آنها نيز نهي شده است. به عنوان نمونه، از ميان دانش هاي ديني، موضوع «ذات باري تعالي» و از ميان علوم غير ديني، علم «سحر و جادو» در درون اين محدوده قرار دارند. از اين محدودة کوچک که بگذريم، پرسشي کلان مطرح است که آيا دستور اسلام به خوض در علوم و ايجاب آن به فراگيري دانش از هر فرد و هر جا توسط مسلمانان، جميع انواع دانش و معارف را دربرمي گيرد و يا منحصر به دانش هاي ديني است؟ به عبارت ديگر، آيا علم از مطلوبيت ذاتي برخوردار است و هر نوع دانشي که عنوان علم يافت، با ارزش تلقي مي شود، و يا گونة ويژه اي از دانش (دانش ديني) ارزشمند است؟ اين پرسشي است که بسياري از دانشمندان مسلمان به آن پرداخته و دربارة آن ديدگاه هايي اظهار داشته اند. به عنوان نمونه، شهيد مطهري از قايلان ديدگاه اول و امام خميني(ره) از معتقدان به ديدگاه دوم است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه