امروز سه شنبه 28 آبان 1398
amozesh-khanevadeh.cloob24.com
0

 

موضوع اين بحث ارزش هاى اسلامي‌در مديريت است. ابتدا توضيحى درباره ارزش از ديدگاهى که مورد قبول و پذيرش ماست، ارائه مي‌دهيم، سپس آن ارزش ها را دسته بندى مي‌کنيم و آن را که ارتباط بيشترى با علم مديريت دارد مورد ارزيابى قرار مي‌دهيم. گرايش هاى ارزش از نظر فلسفه در بين فلاسفه حقوق و اخلاق و همه کسانى که درباره ارزش ها بحث کرده اند، دو نوع گرايش متضاد وجود دارد: اول، ارزش چيزى جز تبلور خواستها و سليقه هاى شخصى و گروهى نيست. دوم، ارزش از واقعيت نفس الامرى برخوردار است.

از دير باز، در بين فلاسفه معروف بوده که آيا خوب آن است که انسان مي‌پسندد يا چيزى را که خوب است انسان مى‌پسندد؟ ما کارى را انجام مي‌دهيم که خوب است يا خوب آن کارى است که ما انتخاب مي‌کنيم؟ اين اختلاف از ديرباز تا کنون در بين فلاسفه بزرگ اخلاق وجود داشته است. بعضى مي‌گويند: خوب آن است که انسان بپسندد. بعضى ديگر مي‌گويند: خوب واقعيتى نفس الامرى دارد، چه ما دوست بداريم، چه دوست نداريم، ما بدانيم يا ندانيم. لذا، بايد خوب ها را شناخت و آنها را دوست داشت و آنچه را که مربوط به عمل است به کار گرفت. البته وارد شدن در اين بحث ريشه اى و فلسفى ما را از موضوع بحث اصلى دور مي‌کند. دراين باره، نظر ما اين است که و ارزش، واقعيت نفس الامرى دارد. مردم بعضى چيزها را به عنوان «خوب» درک مي‌کنند و آن را مي‌پسندند، لکن بعضى چيزهاست که خوبى آن را همه درک نمي‌کنند; در اينکه آيا فلان چيز خوب است يا بد، اختلاف مي‌کنند و بالاخره، سليقه ها و نظرهاى شخصى دخالت مي‌کند. ارزش هاى اسلامي‌در مديريت وقتى ارزش هاى اسلامي‌در ارتباط با مديريت مطرح مي‌شود منظور اين است که اسلام ارزش هايى را ارائه کرده که بايد آنها را پذيرفت و به کار بست. اين ارزشها چه ما آنها را بخواهيم و چه نخواهيم معتبر است. و چنين ارزشهايى، چه بدانيم و چه ندانيم، وجود دارند. بنابراين، نظريه اى که معتقد است ارزش تابع خواست و سليقه افراد و گروههاست مورد پذيرش اسلام نيست. ارزشهايى که اسلام ارائه مي‌دهد يا مربوط به فرد و زندگى فردى است يا مربوط به جمع و زندگى اجتماعى. در زندگى اجتماعى، ارزشهايى وجود دارد که همه بايد آنها را نسبت به يکديگر رعايت کنند. اين ارزشها يا در اجتماعات وسيع مطرح مي‌شود و يا در اجتماعات محدود و گزينشى. تفصيل اقسام و انواع اين ارزشها به مجال ديگرى نيازمند است. در اينجا فقط ارزشهاى اجتماعى مورد بحث قرار خواهد گرفت. مبناى ارزش هاى اجتماعى ارزشهاى اجتماعى داراى دو مبنا هستند: مبناى اول، بينشها و مبناى دوم، گرايشها. هر ارزشى از يک پايه بينشى و نگرشى و يک پايه گرايشى ساخته مي‌شود. از انضمام اين دو، ارزش به وجود مي‌آيد. ارزش واسطه اى بين بينش و گرايش انسان با کنش اوست. در ابتداى اين بحث بينشى، به چهار مقوله برمي‌خوريم. اما بينشى که در ابتدا بايد آن را درک کنيم و بشناسيم بينش ما نسبت به يک سلسله از اعتقادات و واقعيات جهان هستى است که به دنبال آن، گرايشها و ميلهايى در ما برانگيخته مي‌شود. از انضمام و به هم پيوستن اين بينش و گرايش برخاستهازآن است که مفهومي‌به نام ارزش شکل مي‌گيرد. ارزش منشأ کنش اختيارى در انسان مي‌شود; يعنى ارزش موجب مي‌شود که انسان در هنگام عمل، چيزى را برگزيند. بنابراين، آنچه شکل کنش ما را مي‌سازد و به افعال ما جهت مي‌دهد در حقيقت، ارزشهايى است که آنها را پذيرفته ايم. منشأ اين ارزشها بينشها و گرايشهايى است که زيربناى آنها را مي‌سازد. اصول ارزش هاى اجتماعى در اسلام ارزشهاى اجتماعى اسلام بر سه اصل بينشى استوار است. اصل اول: اعتقاد به اين که تمام انسانها بنده خدا هستند. اين يک بينش اعتقادى است که به نوعى از واقعيات نظر دارد و در عين حال، پايه اى است براى ارزشهايى که بر آنها مبتنى مي‌شود. وقتى انسان معتقد شد که ساير انسانها، مانند خود او، آفريده خدا و همه بنده او هستند و خداوند متعال به تمام مخلوقات و بندگانش نظر لطف و رحمت دارد و اصلاً آنها را بر اساس رحمت خويش آفريده است، همان گونه که فطرتاً به آفريدگار خود محبت و علاقه دارد، نسبت به آفريدگان او هم، که آثارى از وجود و رحمت او هستند، علاقه مند مي‌شود. به جهان خرّم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر انسان دوستدار کسى باشد همه وابستگان او را نيز دوست خواهد داشت. همه انسانها آفريده خدا و متعلّق به او هستند. انسان مؤمن و موحّد بر اساس اين بينش، عاطفه خاصى نسبت به همه انسانها پيدا مي‌کند. اين يک اصل بينشى است که بر اثر گرايش انسان دوستانه پديد مي‌آيد. همان گونه که قبلاً نيز اشاره شد ارزش، مبتنى بر بينش و گرايش برخاسته از همان بينش است. وقتى بينش توحيدى را نيز در نظر مي‌گيريم گرايشى که از آن برمي‌خيزد همان عاطفه خلق دوستى يا انسان دوستى است. اصل دوم: بينشهايى که زمينه ساز ارزشهاست; مثلاً، اعتقادبه اينکه همه انسانهاازيک پدرو مادرمتولّد شده اند و همه آنهاتکويناًخواهر

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه